top of page

Blog

Featured Posts

Αφιέρωμα σε εξέχουσες προσωπικότητες ΑμεΑ

Κλείνοντας 10 χρόνια ύπαρξης, το φεστιβάλ μας γυρίζει σελίδα, σταθεροποιεί τη διεθνικότητα, που ενυπήρχε σποραδικά και κατά περίπτωση, πλέον όμως με συστηματικό τρόπο.


Φέτος, ξεκινά, στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του φεστιβάλ μας, μία σειρά από δραστηριότητες που ενέχουν την ανάδειξη κοινωνικών προτύπων και συγκεκριμένα ΑμεΑ που υπερέβησαν προσωπικά όρια, ανέτρεψαν κοινωνικές αντιξοότητες ή διεκδίκησαν προνόμια δικαιοσύνης.


Την Τετάρτη, λοιπόν, 4 Απριλίου 2024 και ώρα 14:30 θα συνεδριάσει ο στενός κύκλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ για να προταθούν άτομα που κρίνεται ότι ένα ειδικό αφιέρωμα στη ζωή και την πορεία τους θα επηρεάσει θετικά την τοπική και ευρύτερη κοινωνία μας, επιφέροντας θετικό αντίκτυπο στο ιδεολογικό μας υπόβαθρο, στις κοινωνικές μας συναναστροφές, στο "ευ αγωνίζεσθαι" και στην ποιότητα ζωής μας.


awards for disabled with exceptional performance in #dhiafest2024
disabled, awards, #dhiafest2024

Επίτιμοι προσκεκλημένοι θα είναι άτομα που στήριξαν και συνεχίζουν να ενθαρύνουν τις προσπάθειες και το έργο μας.


Ως βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις τέθηκαν:

  • η ηλικία - τα αφιερώματα θα απευθύνονται σε άτομα που έχουν περάσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, με προτίμηση σε ΑμεΑ τρίτης (> 65 ετών) ή τέταρτης ηλικίας (>80 ετών).

  • ο βαθμός θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Ο θετικός κοινωνικός αντίκτυπος αφορά σε θετικές επιπτώσεις των ενεργειών ενός ατόμου ή ενός οργανισμού στους ανθρώπους και στον πλανήτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, την αύξηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την προώθηση της ισότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας.

  • η εξαίρεση του κανόνα σε θέματα που άπτονται της ποιότητας ζωής και του βιοπορισμού. Μια εξαίρεση σε έναν κανόνα δεν ακολουθεί αυτόν τον κανόνα. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για όλες εκείνες τις καταστάσεις, περιπτώσεις, πρόσωπα ή πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα ή συνήθως δεν επιτρέπονται. Όταν η εξαίρεση αφορά κάποιο άτομο, τότε αφορά σε χαρακτηριστικά που το διέπουν μη συνηθισμένα όπως π.χ. δεξιότητες, ευφυΐα, ποιότητα εκτέλεσης, ιδιαίτερες κλίσεις, συνήθως δε, ρτους προσδίδεται ο τίτλος του χαρισματικού ατόμου

  • η συμβολή στην ανάπτυξη ενός κλάδου, ή στη μαζική κοινωνικοπολιτική ευημερία. Με την ευρύτερη έννοια ο όρος ευημερία σημαίνει ευμάρεια, δηλαδή ευζωία, άνετη διαβίωση.

  • η επίτευξη μίας ανακάλυψης. Η ανακάλυψη είναι η εύρεση και για πρώτη φορά χρήση ή διατύπωση κάποιου προϋπάρχοντος πράγματος.

  • η διεθνής διάκριση σε έναν κλάδο, τομέα, τέχνη ή επιστήμη, με διαχρονική αξία. Η κοινωνική αναγνώριση είναι κάθε μορφή εκτίμησης που δεν περιλαμβάνει κάποιο χρηματικό έπαθλο. Η διεθνής διάκριση αφορά σε υψηλό επίπεδο επιτευγμάτων σε έναν τομέα που αποδεικνύεται από έναν αριθμό δεξιοτήτων και βαθμό αναγνώρισης σημαντικά υψηλότερο από αυτόν που συναντάται συνήθως,ώστε αυτό το επίτευγμα να επιφέρει στο άτομο διασημότητα, προσδίδοντάς του κορυφαία θέση σε επίδοση, απόδοση ή άλλοπ αρόμοιο σε περισσότερες από μία χώρες.

  • άλλο, παρόμοιου βεληνεκούς και πολιτισμικής αξίαςCommentaires


Recent Posts

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • Google+ Basic
bottom of page